Участь компанії "Волинь-Калвіс" в розробках НАН України

Участь компанії "Волинь-Калвіс" в розробках НАН України

Наша компанія є учасником розробок та впровадження Національною Академією наук України ресурсозберігаючих технологій та енергоефективного обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива.
Кумулятивний ефект накопичення парникових газів, що своєю руйнівною дією призводить до екологічних катастроф, (засух, повеней, буревіїв, торнадо), посилюється з продовженням несвідомого підходу до розвитку енергетики в контексті сьогодення.
Кліматичні зміни диктують нові правила протидії змінам клімату. Основним інструментом такої протидії є Паризька Угода, якою сьогодні повинен керуватися цілий світ. Досягнути її основної мети, а саме утримання зростання світової температури на
рівні значно менше +2С від доіндустріальних рівнів можливо лише за умовимаксимізації використання відновлюваних джерел енергії. Це є фундаментальним підходом у фінансово-господарській та науково-практичній діяльності нашої компанії.
З огляду на це ми взяли участь у практичному аналізі енергетичної та екологічної ефективності технологій виробництва теплової енергії з біомаси, ініційованого Інститутом технічної теплофізики НАН України. Результати аналізу показали, що таке
виробництво відповідає вимогам сталого розвитку, а тому новітньо розроблені технології широко впроваджені у серійне виробництво на нашому підприємстві. Окрім цього наша компанія є членом творчого колективу, який працює над розробкою
комплексу технологій для виробництва і споживання альтернативних видів палива. Ця робота бере участь у конкурсі на здобуття Державної Премії України в галузі науки і техніки в розділі «Енергетика та екологія» у 2020 році. За найскромнішими
підрахунками обладнання, виготовлене нашим підприємством за період з 2010 року по 2020, замістило понад 1,3 млрд. м 3 природного газу, тим самим скоротило рівень викидів парникових газів(СО 2 ) на 1,7 млн. тон. Таким чином, використовуючи енергію з
біомаси та знижуючи рівень викидів вуглекислого газу, ми активно сприяємо збільшенню енергонезалежності України та підвищенню використання чистої енергії не лише у нашій державі, а у світі загалом.

 

Телефон: +38 095 2609147

Вайбер: +38 095 2609147

Телефон: +38 097 1646323

Телефон: +38 050 3736828

Вайбер: +38 050 3736828